Loading ...    

Köpa Zeldox ( Geodon) Utan Recept

Köpa Zeldox utan recept

Zeldox ( ziprasidon) Typiskt Utnyttja


Zeldox används för att behandla schizofreni och även attackerna maniska samband med bipolär stödgrupper. Detta ger högre uppskattning för att dopamin D2-receptorer och mycket mer betydande uppskattning för att detta 5-HT2A-receptorer. Det är verkligen förväntas att detta läkemedel förhindrar detta samt dopamin smärta samt kontrollerar själva återupptaget av hormonet serotonin samt noradrenalin i sinnet som metod visar den anti-psykotisk verkan. Zeldox utnyttjas för att behandla psykotiska problem, schizofreni, liksom effektiva problem. På grund av dess eventuellt allvarliga negativa effekter det verkligen ges endast när vissa andra läkemedel besitter visat otillräcklig.

Zeldox ( ziprasidon) Dos Samt Path


Själva föreslagna doseringen när det gäller vuxna är faktiskt fyrtio milligram två gånger varje dag och verkligen bör bli åtgärdat för varje specifikt problem. Zeldox kommer i dosen förknippas med tjugo milligram, fyrtio miligrams, liksom åttio miligrams. Maximal dos är faktiskt etthundrasextiotvå miligrams varje dag. Bär den med munnen med en middag. Dosjustering behövs inom lider tillsammans med tillsammans med nedsatt leverfunktion.

Zeldox ( ziprasidon) kärnämneskontroll


Försiktighet krävs när receptbelagda läkemedel ges inom de drabbade tillsammans med allvarligt nedsatt misslyckas, bradicardia, elektrolyt problem. Denna speciella läkemedel leder till sömnighet därför särskild försiktighet behövs vid resor samt arbeta med utrustningen.

Zeldox ( ziprasidon) Kontraindikationer


Zeldox kan inte utnyttjas i förväntar liksom honor barn inte inklusive fall när förväntad nytta dominerar mer än möjlig exponering för eventuella själva utveckla fostret. Drabbade sårbara mot medicinen inte kan bära den. Personer med ökande sommartid från QT perioden ( inklusive medfödda symptom i samband med utbyggnaden av QT perioden), nuvarande allvarlig hjärtinfarkt, dekompenserad hjärt misslyckas, kan arytmi gett förvaltningen av förfining IA samt 3 antiarytmiska läkemedel inte hanteras genom Geodeon . Samband med själva läkemedlet inom drabbade under arton miljarder. till. aldrig har redan analyserats.

Zeldox ( ziprasidon) Rimliga bieffekt


Negativa effekter kan inte förväntas och när de råkar vara transitiv. Biverkningar består av: asteni, oavsiktliga skador, huvudvärk, sömnighet, trötthet, stickningar, beoing undervikt, kasta upp, kyliga tecken och symtom, övre andningsorganen kontaminering, stuffy liksom nasal nasal område, illamående eller kräkningar, trängsel, diarré , sura uppstötningar, hosta, torkade munnen området, utmattning, medvetslös muskelmassa transe, muskelsmärtor massa, muskelmassa styvhet, snabb hjärtrytm, allergi, porer och svampar hud, ryckningar, utfärdar syn, någon svaghet.

Zeldox ( ziprasidon) Diskussion


Tioridazin ( Mellaril), moxifloxacin ( Avelox), pimozid ( Orap), kinidin ( Quinidex), dofetilid ( Tikosyn), sotalol ( Betapace), liksom sparfloxacin ( Zagam) får inte användas tillsammans med Zeldox grund av förbättrad risk för svår störningar inom hjärt-tempo. Karbamazepin ( Tegretol) minskar i samband med Zeldox samtidigt Ketokonazol ( Nizoral) fungerar endast motståndarlaget tillsammans med itrakonazol ( Sporanox), flukonazol ( Diflucan), nefazodon ( Serzone), verapamil ( Calan, Isoptin, Verelan), erytromycin, klaritromycin ( Biaxin), liksom diltiazem ( Cardizem, Tiazac, Dilacor).

Zeldox ( ziprasidon) Hoppade dosering


Gör överhoppade dosen så snart du ha i åtanke. När det är nästan tid för följande dosen bara genom att passera den faktiska överhoppade dosen samt gå tillbaka till din egen rutin. Vanligtvis inte dubbel dos denna medicin för att skapa i den överhoppade dosen.

Zeldox ( ziprasidon) Överdosering


I samband med överdosering kan inkludera ångest, sömnighet, darrningar, sluddrigt tal, liksom transitiva hypertoni. Kontakta läkare omedelbart vid tanken överdos.

Zeldox ( ziprasidon) Lagringsutrymme


Handla i rymden temperaturer, 15-30 D ( 59-86 F) från sol, fukt, barn samt husdjur.

Köpa Zeldox

Köp Zeldox ( Geodon) online utan recept, beställa Zeldox ( Geodon), Köp Zeldox ( Geodon) Billigaste, Köp billiga Zeldox ( Geodon), Köp Billigaste Zeldox ( Geodon), Köp Inget recept Zeldox ( Geodon), Köp Inget recept Zeldox ( Geodon) Online, Köp Zeldox ( Geodon) Online, Köp Zeldox ( Geodon) utan recept, köpa Zeldox ( Geodon) Inget recept, Online Köp Zeldox ( Geodon) utan recept, Online beställa Zeldox ( Geodon) Without Prescription, Beställ Zeldox ( Geodon) Inget recept, Zeldox ( Geodon) Köp Inget recept, köpa Zeldox ( Geodon) Online, Köp Zeldox ( Geodon) från Kanada, Köpa Billigast Zeldox ( Geodon), Online Köp Zeldox ( Geodon), Inköp Zeldox ( Geodon) Online utan recept, köpa Zeldox ( Geodon) Generiska, Köp Zeldox ( Geodon) Online inget recept, Var du kan köpa Zeldox ( Geodon), Inköp Zeldox ( Geodon)