Loading ...    

Köpa Terol LA ( Detrol) Utan Recept

Köpa Terol LA utan recept

Terol LA ( Tolterodine) Typiskt Utnyttja


Terol LA består av tolterodintartrat, själva materialet i samband med kolinerg ( acetyl-kolin) radio blockerare kurs. Den faktiska receptbelagda läkemedel används för att minska muskelspänningar från blåsan muskelvävnad, överaktiv blåsa tillsammans med i samband med kontroll desire problem med blåsan, samt graden av återfall.

Terol LA ( Tolterodine) Dos Samt Path


Terol LA faktiskt används två gånger varje dag. Själva föreslagna preliminära dosering är faktiskt 2 mg används två gånger varje dag. Terapi via långverkande Terol LA borde inleddes genom 4mg varje dag dosering. När det inte riktigt snyggt lidit borde sänkas för att 2 mg. Dosering efterjustering krävs för dina drabbade tillsammans med skadad lever orgel eller nedsatt funktionalitet. Vanligtvis inte öppna upp DETROL tabletter, brukar inte slipa eller ens tugga upp dem alla. Konsumera faktiska piller hela.

Terol LA ( Tolterodine) kärnämneskontroll


Rådgör med din läkare om följande förhållanden du kan ha: glaukom, njur-eller ens sjukdomar i levern, myasthenia gravis, eller kanske en individ eller ens släktforskning förknippas med "långt QT symptom tums denna medicin kan förbättra dina överväger svar eller ens förmåga. att fokusera. Var försiktig när du reser eller ens arbetsutrustning.

DETROL ( Tolterodine) Kontraindikationer


Terol LA kan inte användas för att ta itu med de drabbade tillsammans med utom kontroll trångvinkelglaukom, blockering mot cirkulationen i samband med kissa ( urinretention), dålig dränering från magen ( ventrikelretention), allergisk attack mot delar av p av alla tid.

Terol LA ( Tolterodine) Rimliga bieffekt


Bortsett från allergisymtom ( nässelutslag, ansikte inflammation, allergi, porer och finnar hud, svårt att andas) Terol LA kan orsaka hjärtproblem, snabb eller ens ojämna hjärtslag, missförstånd, obehaglig eller ens hårt peeing, hallucinationer, peeing under normala egentligen inte alls.


Terol LA ( Tolterodine) Diskussion


Meddela din läkare om nästan alla rekommenderas liksom receptfria läkemedel du kan använda och i synnerhet om de läkemedel som kan hindra borttagning samband med tolterodin via levern orgel inklusive: ciklosporin ( Gengraf, Neoral, Sandimmune), klaritromycin ( Biaxin), azitromycin ( Zithromax), erytromycin, telitromycin ( Ketek), pentamidin ( NebuPent, Pentam), sparfloxacin ( Zagam), itrakonazol ( Sporanox), ketokonazol ( Nizoral), såväl som mikonazol ( monistat, Micatin), curare trioxid ( Trisenox), klorokin ( Arelan) eller till och halofantrin ( Halfan), levometadylacetat ( ORLAAM), eller till och med metadon ( Dolophine, Methadose), vinblastin ( Velban), läkemedel som används för att ta itu med psykiska problem denna typ av aschlorpromazine ( Thorazine), mesoridazin ( Serentil), pimozid ( Orap), haloperidol ( Haldol), eller till och tioridazin ( Mellaril), kardiovaskulär tempo medicinering t.ex. disopyramid ( Norpace), prokainamid ( Procan, Pronestyl), amiodaron ( Cordarone, Pacerone), dofetilid ( Tikosyn), sotalol ( Betapace), kinidin ( Cardioquin, Quinaglute).

Terol LA ( Tolterodine) Hoppade dosering


På något sätt ha en dubbel dos av läkemedlet. När det är nästan perioden från den följande dosen bara genom att passera den faktiska överhoppade delen liksom fortfarande göra medicin baserad på rutin.

Terol LA ( Tolterodine) Överdosering


I samband med överdosering består av suddig syn, torkade munnen området, liksom snabb hjärtrytm.

Terol LA ( Tolterodine) Lagringsutrymme


Handla i rymden temperaturer 15-30 D ( 59-86 F) från fukt samt temperatur.

Köpa Terol LA

Köp Terol LA ( Detrol) online utan recept, beställa Terol LA ( Detrol), Köp Terol LA ( Detrol) Billigaste, Köp billiga Terol LA ( Detrol), Köp Billigaste Terol LA ( Detrol), Köp Inget recept Terol LA ( Detrol), Köp Inget recept Terol LA ( Detrol) Online, Köp Terol LA ( Detrol) Online, Köp Terol LA ( Detrol) utan recept, köpa Terol LA ( Detrol) Inget recept, Online Köp Terol LA ( Detrol) utan recept, Online beställa Terol LA ( Detrol) Without Prescription, Beställ Terol LA ( Detrol) Inget recept, Terol LA ( Detrol) Köp Inget recept, köpa Terol LA ( Detrol) Online, Köp Terol LA ( Detrol) från Kanada, Köpa Billigast Terol LA ( Detrol), Online Köp Terol LA ( Detrol), Inköp Terol LA ( Detrol) Online utan recept, köpa Terol LA ( Detrol) Generiska, Köp Terol LA ( Detrol) Online inget recept, Var du kan köpa Terol LA ( Detrol), Inköp Terol LA ( Detrol)